top of page
Inkluzív pedagógiai módszerek a Váci Madách Imre Gimnáziumban
ERASMUS + KA1 támogatott köznevelési pályázat

A projekt megvalósulásának szükségességét a minél hatékonyabb oktató nevelő munka, annak minél magasabb színvonalra emelése, a közoktatás XXI. századi kihívásai, valamint az Európai Unió által javasolt life long learning, oktatáspolitikai koncepció tette szükségessé. Mai társadalmunkban egyre több az egyéni bánásmódot igénylő tanuló, akik a társadalomba való beilleszkedés, az esélyegyenlőség érdekében igénylik az egyéni vagy speciális foglalkozásokat. A közoktatás színvonalának minél magasabbra emelése nagyban függ a résztvevők, így a pedagógusok motivációjától, szakmai továbbképzésétől, a pedagógus  kompetenciák minél hatékonyabb fejlesztésétől, a sajátos nevelést igénylő és tehetséges diákok fejlesztésétől is. A projekt megvalósításának gondolata a tavalyi projektre épülve kibővült nem csak nyelvszakos (idegen nyelv, magyar nyelv) tanárok vettek részt, hanem természettudományos tantárgyakat tanítók is.

A projekt megvalósulása során fejlődő nyelvi kompetenciák mellett a résztvevők szociális kompetenciája (személyes énkép és önbizalom, önkéntes feladatvállalás, munkavállalói jogok, esélyegyenlőség megvalósítása, felzárkóztatás, tehetséggondozás, európaiság) is pozitív hatással lett azokra a nevelési feladatokra és problémákra is, amelyek a hagyományos tantervi keretek között kevésbé hatékonyan jelentek meg. A projekt során a résztvevőknek lehetősége nyílt idegen nyelven modern tanulási módszerek és technikák megismerésére és fejlesztésére, az élő nyelv minél magasabb szintű használatára célnyelvi környezetben. Lehetőségük volt anyanyelvi tanároktól esélyegyenlőségi, ország és környezetismereti, társadalom-civilizáció-tudománytörténeti, és egyéb olyan, a napi gyakorlatban is hasznosítható ismeretek elsajátítására, amelyek a legkorszerűbb ismeretek átadását tették és teszik lehetővé a tanulók számára a projekt megvalósulását követően.

bottom of page